FHU ALLEN EDWARD KOZIOŁ

Podnosimy Wasz biznes od 1979 r.
   Home      Usługi

Instalacje elektryczne

 
Usługi z zakresu instalacji:
 
- instalacji elektrycznych, odgromowych
i elektrotechnicznych,
- usuwaniu awarii elektrycznych,
- nadzoru i konserwacji elektrycznej miejsc publicznych, 
- pomiaru ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie, (skutecz.zerowania)
- pomiaru uziemienia,
- pomiaru rezystancji,
- pomiaru odbiorcze
i okresowe.

Oświetlenie uliczne

 
Usługi z zakresu oświetlenia ulicznego:
 
- budowa od podstaw oświetlenia ulicznego,
- konserwacja oświetlenia,
- budowa linii W/N i stacji transformatorowych,
- budowa linii n/n napowietrznych
i kablowych.

Prace na wysokości

 
Prace na wysokościach:
 
- przycinka i pielęgnacja zieleni,
- odśnieżanie dachów
i strącanie sopli,
- montaż i demontaż reklam,
- montaż oświetlenia zewnętrznego,
- mycie okien i elewacji,
- renowacja i ocieplanie budynków,
- montaż wentylacji, klimatyzacji,
- konserwacja oświetlenia ulicznego.

Prace ziemne

 
Prace ziemne minikoparką:
 
- wykopy pod przyłącza,
- wykopy pod fundamenty,
- wykopy pod układanie rur i kabli,
- wykopy pod rowy kanalizacyjne, chodniki,
- prace ziemne koło domu, ogrodu,
- małe wymiary koparki umożliwiają kopanie
w trudno dostępnych miejscach.
 

Hostowane na o12.pl